Dokumentacija

Pristup informacijama

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Poslove službenika za informiranje obavlja ravnateljica Vrtića Marija Miočić.

Kontakti za pristup informacijama:
telefon: 023-381-828
e-pošta: djecji.vrtic.pakostane@zd.t-com.hr
adresa: Dječji vrtić Gardelin, Petra Zrinskog 3, 23211 Pakoštane

       Godišnje izvješće o PPI za 2023.

       Službenika za zaštitu osobnih podataka

       Službenik i zamjenik za informiranje

       Upitnik za samoprocjenu

       Godišnje izvješće o PPI za 2022.

       Godišnje izvješće o PPI za 2020.

       Godišnje izvješće

       Godišnje izvješće o PPI za 2019.

       Godišnje izvješće o PPI za 2018.

       Obavijest ZOP

       Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

       godišnje izvješće PPI 2017.

       Godišnje izvješće PPI za 2016.

       Godišnje izvješće PPI 2015.

       Odluka o imenovanju službenika za informiranje Dječjeg vrtića Gardelin

       Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

       Zahtjev za pristup informacijama

Financije

       Obrazloženje izvršenja proračuna 1.1.-31.12.2023.

       Izvršenje proračuna 1.1.-31.12.2023.

       Obrazloženje fin. plana za 2023.

       Financijski plan 2023-2025

       Obrazloženje fin. plana za 2024.

       Financijski plan 2024-2026

       Bilješke za 2023 godinu

       Financijski izvještaja za 2023 godinu

       Proračun za 2024. godinu

       Izvršenje proračuna 1.1.-30.6.2023.

       Obrazloženje izvršenja proračuna 1.1.-30.6.2023.

       Proračuna za 2023 godinu

       Bilješke za 2022 godinu

       Financijski izvještaja za 2022 godinu

       Bilješke za 2021 godinu

       Financijski izvještaja za 2021 godinu

       Proračuna za 2022 godinu

       Rebalans 2021

       bilješke uz financijske izvještaje

       obrasci financijskog izvještaja za 2020.

       projekcije proračuna

       rebalans

       Bilješke uz financijske izvještaje

       Financijski izvještaj za 2019.

       Proračun za 2020 godinu

       Rebalans 2019

       Bilješke uz financijske izvještaje 2018.g.

       Financijski izvještaj za 2018

       Proračun za 2019 godinu

       Rebalans 2018

       Projekcija proračuna 2018.-2020.

       Godišnji izvještaj 2017.

       Godišnji financijski izvještaj za 2016.

       Financijski plan za 2017.sa projekcijama

       Rebalans 2016

       rebalans 2015

       Projekcija proračuna

       Godišnji fin. izvještaj 2015

       Rebalans I 2014

       Proračun 2015

       Projekcija 201.2016.2017

Upravno vijeće

       Zaključci sa 19. sjednice

       Zaključci sa 18. sjednice

       Zaključci sa 17. sjednice

       Zaključci sa 16. sjednice

       Zaključci s 15. sjednice

       Zaključci s 14. sjednice

       Zaključci s 13. sjednice

       Zaključci s 12. sjednice

       Zaključci sa 11. sjednice

       Zaključci sa 10. sjednice

       Zaključci sa 9. sjednice

       Zaključci sa 8. sjednice

       Zaključci sa 7.sjednice

       Zaključci sa 6.sjednice

       Zaključci sa 5.sjednice

       Zaključci sa 4.sjednice

       Zaključci sa 3.sjednice

       Zaključci sa 2.sjednice

       Obavijest o zaključcima s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

       Obavijest o zaključcima s 31. sjednice

       Obavijest o zaključcima s 30. sjednice

       Obavijest o zaključcima s 29. sjednice

       Obavijest o zaključcima s 28. sjednice

       Obavijest o zaključcima s 27. sjednice

       Obavijest o zaključcima s 26. sjednice

       Obavijest o zaključcima s 25. sjednice

       obavijest za zaključcima 24.sjednice

       obavijest za zaključcima 23.sjednice

       Obavijest o zaključcima 22.sjednice

       obavijest o zaključcima

       obavijest o zaključcima

       obavijest o zaključcima

       zaključci sa 18.sjednice U.V.

       zaključci sa 17.sjednice U.V.

       zaključci sa 16.sjednice U.V.

       zaključci sa 15.sjednice

       zaključci sa 14.sjednice

       Obavijest o zaključcima 13.U.v

       Obavijest zak. 12. sjednice UV

       Obavijest zak. 11. sjednice UV

       Obavijest zak. 10. sjednice UV

       Obavijest o zaklučcima sa 9.sjednice U.v.

       Obavijest zak. 8. sjednice UV

       Poslovnik o radu U.v.

       Zaključci s 7.sjednice

       Zaključci s 6.sjednice

       Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća

       Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća

       Zaključci sa 3. sjedinice Upravnog vijeća

       zapisnik sa 2.sjednice

       zapisnik sa konstituirajuce 1. sjednice

Savjetovanje s javnošću

Kontaktirajte nas

 • Adresa

  Petra Zrinskog 3
  23211 Pakoštane

 • Telefon

  Tel: 023 381 828
  Mob: 099 348 0662

 • Radno vrijeme

  Radnim danom
  06:30 - 16:30

 

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Dječjeg vrtića Gardelin i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.