Dokumentacija

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje


Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Poslove službenika za informiranje obavlja ravnateljica Vrtića Marija Miočić

Kontakti za pristup informacijama:
telefon: 023-381-828
e-pošta: djecji.vrtic.pakostane@zd.t-com.hr
adresa: Dječji vrtić Gardelin, Petra Zrinskog 3, 23211 Pakoštane

Info

Dječji vrtić „Gardelin“
Petra Zrinskog 3
23211 Pakoštane
Telefon: 023 381 828
Mobitel: 099 348 0662
OIB 64999434468Developed by: Fer Projekt