Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Dječji vrtić Gardelin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Dječjeg vrtića Gardelin koja se nalazi na adresi www.djecjivrticgardelin.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.djecjivrticgardelin.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica. Neusklađenosti su navedene u nastavku. Dječji vrtić Gardelin će poduzeti korektivne mjere za otklanjanje neusklađenosti i ažurirati Izjavu u skladu s izvršenim usklađivanjima.

Nepristupačni sadržaj

a) Mrežna stranica www.djecjivrticgardelin.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
- korišteni su serif fontovi
- postoje djelovi teksta koji nisu poravnati lijevo
- veličina ikona i udaljenost nije u skladu sa zahtjevima pristupačnosti

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Podizanje razine pristupačnosti

Dječji vrtić Gardelin nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.djecjivrticgardelin.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dječjeg vrtića Gardelin i korištenje alata Web Accessibility Checker.

Dječji vrtić Gardelin će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji stranice bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dječji vrtić Gardelin. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Dječjeg vrtića Gardelin korisnici mogu uputiti povjereniku za informiranje Mariji Miočić, putem elektroničke pošte: info@djecjivrticgardelin.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Kontaktirajte nas

 • Adresa

  Petra Zrinskog 3
  23211 Pakoštane

 • Telefon

  Tel: 023 381 828
  Mob: 099 348 0662

 • Radno vrijeme

  Radnim danom
  06:30 - 16:30

 

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Dječjeg vrtića Gardelin i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.