Tko što u vrtiću radi (osobna iskaznica)


U vrtiću - organizira rad, brine se o materijalnim uvjetima rada

- o sigurnosti, stručnom radu, provođenju programa rada sa djecom
- o zakonima, propisima, kadrovima, dokumentaciji vrtić i općenito o svemu brine :
ravnateljica - Marija Miočić

Za sretno i kreativno djetinjstvo Vaše i naše djece brinu se odgojiteljice :

  • Sanja Stojanov
  • Dolores Ivezić
  • Božena Petrić
  • Silvia Kurtov
  • Danijela Lalin

Rad s djecom, rad s odgojiteljima i rad s roditeljima organizira, planira i programira,svima pomaže i pruža stručnu podršku

  • pedagoginja – Maja Blaslov Nadinić

O financijskim sredstvima, uplatama roditelja i računima brine se :

  • administrativno računovodstvena radnica - Ivona Maksan

Da bi djeca zdravo i fino jela brine se :

  • kuharica – Jadranka Vulin

O čistim igračkama, radnoj odjeći, o higijeni svih prostora brine se :

  • spremačica – Grozdana Šarlija

O zdravstvenom odgoju djece, radnika i roditelja brine se :

  • zdarvstveni voditelj - Mateo Tokić

Info

Dječji vrtić „Gardelin“
Petra Zrinskog 3
23211 Pakoštane
Telefon: 023 381 828
Mobitel: 099 348 0662
OIB 64999434468Developed by: Fer Projekt