Zaštita podataka

Zaštita podataka

Dječji vrtić “Gardelin” je “voditelj obrade” osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka putem internet stranice

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji identificiraju osobu (poput imena, adrese, emaila i dr.). Na internet stranici Dječjeg vrtića “Gardelin” se ne prikupljaju osobni podaci osim u slučaju kada ih posjetitelj internet stranice izričito učinili dostupnima putem online obrazaca, čime se smatra da je posjetitelj dao privolu na njihovo korištenje u svrhu naznačenu u obrascu.

Kolačići (cookies)

Naša internet stranica koristi kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na tvrdom disku posjetitelja, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje računala posjetitelja prilikom sljedećeg posjeta stranice. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa posjetitelja, identifikator mobilnog ili računalnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.
Ovisno o postavkama na internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako posjetitelj nije suglasan s njihovom upotrebom, kolačići se mogu u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika.

Svrha obrade osobnih podataka (općenito)

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuje u sljedeće svrhe:
– za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
– za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtiću
– za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u vrtiću.

Pravna osnova obrade

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva obrađuje na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Pakoštane te Pravilnika o upisu djece.
Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.
Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.
U slučaju kada ispitanik ne pruži vrtiću osobne podatke za koje postoji pravna osnovna obrade (npr. u zahtjevu za upis ispitanik ne pruži vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis odnosno doći će do raskida ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Primatelji osobnih podataka

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno popisima i rokovima čuvanja propisanih Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva za koje je vrtić ishodio prethodnu suglasnost nadležnog državnog arhiva.

Prava ispitanika

Vrtić poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:
– pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
– pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim vrtiću)
– pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
– pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
– pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno vrtiću preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
– pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
– pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze vrtića u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
– pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka).

Izvori podataka

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te od trećih osoba.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti osobi imenovanoj službenikom za zaštitu podataka u vrtiću putem email adrese ivona.dvgardelin@gmail.com

Kontaktirajte nas

 • Adresa

  Petra Zrinskog 3
  23211 Pakoštane

 • Telefon

  Tel: 023 381 828
  Mob: 099 348 0662

 • Radno vrijeme

  Radnim danom
  06:30 - 16:30

 

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Dječjeg vrtića Gardelin i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.