Program predškole

Program predškole

Od 1. listopada 2014. godine sva djeca moraju u godini prije upisa u osnovnu školu pohađati predškolski program. Obvezan programa predškole provodi se prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, N.N. br.107/14., Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te ostalim pravim i stručnim dokumentima

Program predškole provodi se integrirano u redovni program u odgojno obrazovnoj skupini u koju su uključena djeca u godini prije polaska u školu (za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu), a za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima vrtića organizirano je provođenje Obaveznog programa predškole

Cilj programa predškole jest svakom djetetu u godini pred polazak u školu osigurati optimalne uvjete za unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji ću mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.Nastavno na Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kompetencije koje dijete u godini pred polazak u školu treba steći odnose se na komunikaciju na materinjem jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Obavezni program predškole provodi se u trajanju od 250 sati, prema verificiranom programu predškole, svakodnevno 2,5 sata od 1.10. tekuće kalendarske godine.

Kontaktirajte nas

 • Adresa

  Petra Zrinskog 3
  23211 Pakoštane

 • Telefon

  Tel: 023 381 828
  Mob: 099 348 0662

 • Radno vrijeme

  Radnim danom
  06:30 - 16:30

 

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Dječjeg vrtića Gardelin i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.