Programi


U Dječjem vrtiću Gardelin ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

PROGRAM PREDŠKOLE

Od 1. listopada 2014. godine sva djeca moraju u godini prije upisa u osnovnu školu pohađati predškolski program. Obvezan programa predškole provodi se prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, N.N. br.107/14., a namijenjen djeci koja su polaznici Dječjeg vrtića Gardelin i djeci koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu (za djecu s posebnim potrebama dvije godine pred polazak u školu), a nisu polaznici dječjeg vrtića. Osobito je važno djecu koja nisu polazila dječji vrtić uključiti u kvalitetan odgojno-obrazovni program koji će im osigurati osim razvoja vještina neophodnih za uspjeh u školi poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Program predškole se provodi od 1. listopada u trajanju od 250 sati godišnje, odvija se svakodnevno 2,5 sata, a provode ga odgojiteljice koje imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i propisima donesenim na temelju Zakona.

CJELODNEVNI PROGRAM

Redovni 8-satni I 5-satni program predškolskog odgoja za djecu, od navršene tri godine do polaska u školu jest cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece.

Info

Dječji vrtić „Gardelin“
Petra Zrinskog 3
23211 Pakoštane
Telefon: 023 381 828
Mobitel: 099 348 0662
OIB 64999434468Developed by: Fer Projekt