Redoviti cjelodnevni program

Redoviti cjelodnevni program

Rad u vrtiću temelji se na postavkama Zakona o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece te Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Svi segmenti odgojno-obrazovnog procesa - odgoj, obrazovanje, njega i zaštita - trebaju biti utkani u sve segmente zajedničkog življenja djece s ostalom djecom i odraslima u vrtiću.

Osiguranje dobrobiti za dijete podrazumijeva usmjerenost cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa na dijete i njegovu osobnu, emocionalnu , tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit.

U prvim godinama života dijete doživljava niz promjena koje se odražavaju u svim razvojnim područjima. Za njihovo neometano odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba te osiguravanje poticajne sredine. To je sredina u kojoj se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti istražujući, otkrivajući i primjenjujući naučeno

Redoviti programi se provode kao cjelodnevni programi koji počinju s radom u 6,30 sati te poludnevni (5,-satni) program. Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta na jasličku skupinu (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. godine do polaska u školu).

Kontaktirajte nas

 • Adresa

  Petra Zrinskog 3
  23211 Pakoštane

 • Telefon

  Tel: 023 381 828
  Mob: 099 348 0662

 • Radno vrijeme

  Radnim danom
  06:30 - 16:30

 

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Dječjeg vrtića Gardelin i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.